Projekty:

Inteligentní dopravní systémy v podmínkách dopravně-telekomunikačního prostředí České republiky
http://www.lt.fd.cvut.cz/its/  

Výzkum dopravně telematických systémů (Projekt GA ČR)
http://www.lss.fd.cvut.cz/gacr  

Etnite (Projekt Leonardo da Vinci)
http://www.lss.fd.cvut.cz/etnite  


Odkazy:

ČVUT Fakulta dopravní
Sdružení pro dopravní telematiku
Ministerstvo dopravy České republiky
Slovník leteckých zkratek a definicí

materiály pro studenty

Kontakty:
ČVUT Fakulta dopravní
Katedra řídicí techniky a telematiky
Laboratoř telematiky

Konviktská 20
11000 Praha 1

e-mail: svitek@fd.cvut.cz
Doc. Ing. Svítek Miroslav - vedoucí laboratoře telematiky


Projects:

Intelligent Transport Systems in transport-telecommunication environment of the Czech Republic
http://www.lt.fd.cvut.cz/its/  

Traffic Telematic Systems Research (Czech Science Foundation)
http://www.lss.fd.cvut.cz/gacr  

Etnite (Leonardo da Vinci)
http://www.lss.fd.cvut.cz/etnite  


Odkazy:

Czech Technical University Faculty of Transportation Sciences
Czech Transport Telematic Association
Ministry of Transport of the Czech Republic
Dictionary of aviation terminology

materials for study (in czech)


Contacts:
Czech Technical University
Faculty of Transportation Sciences
Department of Control Engineering
and Telematics
Laboratory of Telematics

Konviktská 20
1100 Prague 1
Czech Republic

e-mail: svitek@fd.cvut.cz
Doc. Ing. Svítek Miroslav - Head of Laboratory
internetové stránky ve výstavbě / website under costruction