Cílem řešení projektu "ITS v podmínkách dopravně-telekomunikačního prostředí ČR" je podrobná analýza podmínek tvorby ITS v existujícím dopravně telekomunikačním prostředí a návrh způsobu jejich dalšího efektivního rozvoje včetně definování úlohy státní a veřejné správy v tomto procesu.
Východiskem pro splnění tohoto cíle je systémová definice oboru dopravní telematiky, procesní analýza a definice jednotlivých telematických aplikací tak, aby je bylo možno využít ve všech druzích doprav a aby docházelo ke koncepční tvorbě celého integrovaného telematického systému modulární výstavbou. Projekt je řešen pracovištěm Fakulty dopravní ČVUT. Části týkající se glosáře dopravní telematiky a analýzy požadavků uživatelů dopravní telematiky byly řešeny na pracovišti CDV, které je spoluřešitelem projektu.